• gsfsw1
  • gsfsw22
  • gsfsw33
  • Headquarters of V&H

Добредојде

Валес и Хилс биомедицински техники. Рибар (V&H), сместен на Меѓународниот парк БДА, ПЕКИНГ, е еден од водечките развивачи на ЕКГ-технологија базирана на компјутер повеќе од 20 години. V&H продолжува да дава големи ресурси за приближување кон работ што доаѓа со идејата за софистицирана едноставност во дизајнот на производите и дисциплината управување со контролата на квалитетот. V&H е претежно ангажирана во безжични ecg уреди за iOS апликации, PC-ЕКГ, ЕКГ работна станица, ЕКГ стрес-тест, дигитален серијал ЕЕГ и амбулантен монитор на крвен притисок.

Види се

Избрани производи

Нови пристигнувања